Historien


Zenskolen har sine røtter tilbake til 1960-tallet og var en av initiativtakerne til stiftelsen av Buddhistforbundet i 1978. Flere av de som var med helt fra begynnelsen er fortsatt aktive hos oss, deriblant Arne Tørjesen som ledet zenskolen i dens første periode.


Vår praksis


Den sentrale aktiviteten i zen er meditasjon – zazen. Uansett aktivitet eller teknikk er hovedoppgaven først å bli kjent med seg selv. Derfra oppstår muligheten for dypere forståelse. Vi har ukentlige meditasjoner i Oslo, månedlige meditasjonshelger og jevnlige ukelange meditasjoner i regi av vår mester Reiko Roshi.

Mange oppdager etter hvert at zen kanskje ikke først og fremst tilbyr noe å tro på. Den tilbyr derimot en hel del du kan gjøre. Gjerne uten å tenke for mye.

Zenskolen følger klassiske zentradisjoner med sittende meditasjoner (zazen) på 25 minutter, med gående meditasjon (kinhin) mellom meditasjonsøktene. Vi bruker også formelle elementer fra klassisk zenpraksis som mondo (spørsmål og svar) og studier av læren (Dharma).

De terapeutiske “bi-gevinster” kan også  være frigjørende, men som en mester sa: «Zen is the ultimate therapy!”

Det ingen guddom knyttet til læren eller praksisen i zen, så kristne er godt representert sammen med andre trosretninger. Zen er først og fremst læren om utforskningen av ditt eget sinn, om å finne ut hvem du er.

Zenskolen tilbyr skolering  og innføring i deltakernes  første skritt  på veien, og dessuten et godt stykke videre, for deretter å bistå med formidling av treningen under veiledning av vår nåværende mester Reiko Roshi.


Vår lærer


Den kvinnelige polske zenmesteren Reiko Roshi har side 2012 vært skolens leder og zenskolen er formelt en del av hennes sangha.

Det er  helt avgjørende for å kunne lykkes i ens søken at noen har gått hele veien forut, og således kan ta ansvar for og veilede den enkelte i hans/hennes praksis. Zenskolen har derfor fra tilbake til 1970-årene  hele tiden vært tilknyttet  anerkjente zenmestre og praktisert/studert under deres veiledning. Våre første veiledere var Joshu Sasaki Roshi og deretter Sheng Yen, som begge nå  er døde.


Nysgjerrig?


Vi ønsker stadig nye interesserte velkommen.
Ta kontakt med

Thøger Nordbø Jr.
E-post: thogerjr@gmail.com
Telefon: +47 45 23 29 78