Zenskolen er en zengruppe som praktiserer zen-meditasjon i en norsk/vestlig setting.

Kontakt:

Thøger

E-post: thogerjr@gmail.com
Telefon: 45 23 29 78

eller

Brynjulf

E-post: brynris@gmail.com
Telefon: 97 56 33 17