Spørsmål: Hva vil det si å bli/være opplyst?

Svar 1:

 • Å bli opplyst trenger du ikke å bekymre deg om – det er du for lengst.

Svar 2:

 • Å være opplyst er ikke verre enn kun å Være,
  men det er jo ikke så enkelt, da vi har litt av hvert å dra på.

 • Det  å være er godt pekt på i Hjertesutraen, koaner, og i
  teishoene, men Zen er praksis, så å lese og forstå,
  er bare forbokstavene  til viten om å være.

 • Praksis er at det  du erfarer  i din meditasjon, tar du  med deg ut i
  hverdagen.

 • Siden meditasjonen er ordløs innsikt ,så er det jo bra med visse
  kjøreregler til å begynne med, som den edle åttedelte vei:
  1. Rett syn. 2. Rett beslutning. 3. Rett tale. 4. Rett handling. 5. Rett levemåte. 6. Rett bestrebelse. 7. Rett oppmerksomhet. 8. Rett konsentrasjon.

Svar 3: 

 • Det er ikke en litterær sak. Og det er i utgangspunktet heller ikke en kulturell sak.
  Du må legge dette bak deg og bli naturlig, i naturen. 

 • Om du hører med blant dem som har sanser, har du buddhanatur (budd’haTA).
  Jeg kan si at du må være et stykke natur og utadvendt.

 • I denne sammenheng sier slagorda: Kenshô/Jô Butsu:
  Se sjølnaturen/bli buddha. 

 • Disse er to saker. Normalt sier man at Kenshô er avhengig av samâdhi. 

 • Nå er samâdhi en naturlig ting, men vi iakttar den ved meditasjon.

 • Vi kan kalle det en slags renselse av sinnet slik at du våkner opp til Kenshô. 

 • Men denne er ennå ikke satori. For den er en hverdagslig sak. 
Categories: zen

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *