Tror  man i  Zenbuddhismen  på noen gud ?

Ja

Betyr det at Buddha var en gud?

Nei

Er dette alt Zen Skolen kan bidra med for å belyse mitt spørsmål?

Ja, det tror jeg desverre

For min egen del kan jeg tilføye at med «Gud» så mener jeg «D vi ikke vet», så om man skulle bli opplyst (ca: “våknet opp til d som er”), så faller jo spørsmålet bort.

Før det skjer, spør du fra et sted hvor svaret ikke finnes .

Bibelen forteller at  Gud er skaperen av tid og rom. Så Gud er tidløst til stede “fra evighet til evighet».

Alt som er oppstått i tiden – som ditt spørsmål – , utgår også i tiden, så spørsmålet er, på samme måte som alle våre øvrige tiltenkte (svært mange!),  tilbedte guder, således alle uvegerlig underlagt Darwin.

Etter at Gud skapte «The Big Bang», er vitenskapene mao på trygg grunn!

Om jeg først skulle undre meg, heller jeg mer til at det er en Gud enn at det ikke er det.

Buddha  lot  for øvrig være å svare på ditt spørsmål, han forholdt seg «opphøyet taus» til slike tema.

Etter et  slikt opphøyet taust tilfelle med en keiserlig autoritet, sa  munken til Buddha: ”Du kunne da godt ha svart ham da han spurte om det var liv etter døden?!”

”Om jeg hadde sagt at det fantes, ville han bare blitt svært nervøs og antagelig kastet bort en masse tid og energi på å finne en vei dit, og om jeg hadde sagt at det ikke var et liv etter døden, ville han jo blitt veldig lei seg.”

Categories: zen

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *