On healing

  • I have been feeling rather depressed for some time now, even if I have gone more or less regularly in therapy. Do you think joining your Zen group could be suitable and helpful for me?
  • Yes
  • Thank you for your plain answer! But could you say a little more about my healing possibilities if joining your group?
  • “Zen is the ultimate therapy!” Zen master Sheng Yen strongly pointed out to my friend; psychologist and Sheng Yen´s Dharma Heir John C, during one of  their peaceful conversations. It must be quite clear and strongly underlined, that you will get nothing by entering the Middle Way, but during your walking on it, you will be losing something. It is more a question of de-learning than learning, of letting go, rather than gaining anything new, or more..
    The master asked: When not thinking on good, not thinking on bad (then, in this moment), show me your original face! Welcome to work out an acceptable answer for your self!

zen og psykedelika

Spørsmål:

Jeg har nylig lest at det over en forholdsmessig lang tid har vært gjort vitenskapelig forskning på stoffer som gir en total klarhet i liv og eksistens – og som i motsetning til opplevelser og innsikter vunnet på ulike vis (som  i dybdeanalyser, ulike meditasjoner (visjoner), drømmer, psykedeliske eksperimenter, shamanreiser (trommer, ekstaser), hypnoser, ut-av-kroppen opplevelser, mediumistiske og -orakelsvar, bønn, utallige rusmidler osv) har  beholdt sin effekt uendret over tid.

Da kunne man jo nå håpe på å oppnå sin opplysning og forbliet opplyst menneske ved hjelp av disse stoffene!?

Har zenskolen noen erfaring eller synspunkter på dette ?

 

Svar:

Løp og kjøp!

Og hva er det du da kjøper ?

Det kan ingen fortelle deg!

Når mester Eckhard sier det  helt presist :»Det øyet jeg ser Gud med, er det samme øyet Gud ser meg med», så er han i den samme situasjon som alle store Seere, Profeter, religiøse Ledere (Jesus/Buddha m. fl) – som alle  må famle uten å favne sin enhetlige innsikt i livet/døden, formene/tomheten, annet enn ijegløs poesi, i liknelser, i analogier, speilet i  mytiske bilder.

Allerede for snart 50 år siden registrerte Stanislav Grof at under  transpersonale LSD-reiser refererte hans pasienter til slik innsikt, og at disse ikke alltid tapte seg over tid.

Men alt med måte og helst under kyndig veiledning …